Rozcvička a strečing – Sú naozaj dôležité? 2.časť

<Zadajte anotáciu>

Typy strečingu

Strečing je súbor naťahovacích cvičení, ktoré slúžia na zvýšenie flexibility svalov. Je to bežná aktivita, ktorú používajú nielen športovci. Význam strečingu a jeho výhody sme si popísali v predchádzajúcom článku, no stále ostáva kontroverzia jednotlivých typov strečingu pre dosiahnutie konkrétnych cieľov.

Tak ako rozlišujeme viacero typov tréningov, poznáme aj viacero typov strečingu.

Strečing môžeme jednoducho rozdeliť na aktívny pasívny. Rozlišujú sa podľa druhu pôsobiacej sily počas strečingu.

Aktívny strečing

Aktívny strečing sa označuje aj ako statický aktívny strečing. K aktívnemu strečingu dochádza, keď jedinec používa svoje vlastné svaly na udržanie strečingovej polohy.  Pri aktívnom statickom strečingu sa uplatňuje recipročná inhibícia – zatiaľ čo sa agonistické svaly naťahujú, aby vykonali pohyb, tým nútia antagonistické svaly k relaxácii.  Aktívne naťahovanie je oproti pasívnemu strečingu výrazne namáhavejšie, ale je výhodnejšie pri rozvoji aktívnej flexibility a budovaní svalov.

Pasívny strečing

Pri pasívnom strečingu hrá dôležitú úlohu  vonkajšia sila, ktorá drží strečovú polohu. Touto vonkajšou silou môže byť predmet, napr. posilňovacie gumy alebo osoba. Pasívny strečing eliminuje potrebu kontrakcie opačného svalu pri preťahovaní, teda obidve skupiny svalov môžu byť v strečovom úseku uvoľnené.

Statický strečing

Statický strečing je najbežnejší typ strečingu, pri ktorom dochádza k napínaniu svalu, alebo skupiny svalov do bodu, kým neucítite jemné „zatiahnutie“ alebo natiahnutie svalu, a následne udržiavate túto pozíciu 10-30 sekúnd a uvoľníte. Úseky by mali byť vždy bez bolesti. Na rozvinutie pružnosti, najmä po úrazoch svalového napätia, sa často používa statický strečing. Mnoho ľudí vykonáva statický strečing pred tréningom s cieľom znížiť riziko zranenia. Avšak názory trénerov sa v tomto líšia. Viaceré štúdie vyvrátili tieto tvrdenia a považujú za efektívnejší pred tréningom dynamický strečing, ktorý sa významnejšie zvyšuje rozsah pohybu.

Dynamický strečing

Dynamický strečing sa vykonáva opakovacím pohybom – počnúc malým pomalým pohybom a postupným zvyšovaním rozsahu a rýchlosti – bez výdrže v limitujúcej polohe ako je to pri statickej rozcvičke.  V žiadnom prípade by počas dynamického naťahovania nemala byť časť tela nútená prechádzať cez kĺby bežným rozsahom pohybu. Cieľom dynamického strečingu je maximálne zahriatie svalov.  Zo všetkých typov strečingov vychádza ako najmenej účinný z hľadiska rozvoja flexibility. Veľký význam má jeho vplyv na akútne zvýšenie schopnosti produkovať silu u aktivovaných svalových skupín, preto sa odporúča pred tréningom.

Balistický strečing

Tento typ rozcvičky je veľmi podobný dynamickému strečingu, preto si ich ľudia častokrát mýlia. Je však medzi nimi podstatný rozdiel. Zatiaľ čo pri dynamickom strečingu sa vykonávajú pravidelné opakované koordinované pohyby, pri balistickej rozcvičke je to opak – teda nepravidelné a trhané pohyby. Balistický strečing sa tiež opisuje ako naťahovanie jednotlivých skupín svalov, pri ktorom by sa mala prekročiť hranica maximálneho rozsahu pohybu. Preto sa táto forma strečingu považuje za rizikovejšiu z hľadiska vzniku poranení.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...