Intenzita a silový tréning

<Zadajte anotáciu>

Intenzita tréningu vo všeobecnosti hovorí o kvalite tréningu. Vyjadruje aký náročný je tréning, teda ako tvrdo počas tréningu pracujete. Vaša intenzita cvičenia odzrkadľuje vašu aktuálnu kondíciu.

Čím viac práce vykonáte v časovej jednotke, tým je vaša intenzita vyššia. Vo všeobecnosti rozlišujeme tri úrovne – nízka, stredná alebo vysoká intenzita.

Pri silovom tréningu sa definuje percentom maximálneho úsilia – teda maximum 1 opakovania (RM). To  nám vyjadruje záťaž (váhu), ktorú je športovec schopný jednorazovo zdvihnúť, čo znamená 100% námahu. Iné hmotnosti potom vyjadrujeme pomocou hodnoty 1RM. Napríklad  5x 80% 1 RM predstavuje  zdvih 5 opakovaní 80 % hmotnosti maxima.

Ďalšou a pravdepodobne aj najbežnejšou metódou na určenie intenzity je sledovanie srdcovej frekvencie. Váš srdcový rytmus sa zvyšuje úmerne s narastajúcou intenzitou cvičenia. Tento spôsob nie je vhodným indikátorom intenzity odporových cvičeniach, pretože dochádza k oneskorenej reakcii srdcového rytmu na zvýšenú intenzitu. Na sledovanie intenzity vášho tréningu je potrebné poznať svoju maximálnu tepovú frekvenciu (MHR). MHR je maximálny počet úderov srdca, ktoré zažijete počas minúty intenzívneho úsilia.

Je dôležité si uvedomiť, že rôzna intenzita cvičenia má na vaše telo rôzny vplyv.

Napríklad, ak si medzi jednotlivými sériami doprajete kratšie pauzy, váš srdcový rytmus zostane počas celého tréningu zvýšený, čo vedie k väčšiemu spáleniu kalórií. Ak zvýšite intenzitu výbušným zdvíhaním závažia, môžete naopak zvýšiť silu. Na zlepšenie kardiovaskulárnej kondície by ste sa mali zamerať na 65% až 75% svojej MHR. Na tejto úrovni zlepšujete svoju aeróbnu kondíciu (schopnosť tela používať kyslík na doplnenie tréningu).

Ak by sme sa mali riadiť pokynmi austrálskych vedcov, tí odporúčajú v záujme dobrého zdravia aspoň 30 minút fyzickej aktivity denne so strednou intenzitou.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...